Hirdetési alapelvek

Az Állati-Fincsi.hu hirdetési alapelvei

Az Állati-Fincsi.hu lehetőséget ad magánszemélyeknek biztonságosan, egyszerűen, gyorsan és terjedelmesen hirdetni. Az újrendszerű honlapján a következő kategóriákban adhat fel hirdetést:

 • Kutyák
 • Macskák
 • Madarak
 • Rágcsálók
 • Kisragadozók
 • Akvarisztika
 • Hüllők
 • Ingyen elvihető
 • Keresem
 • Örökbe adás – fogadás

A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom amely:

 • szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
 • erőszakra buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz;
 • nem a rovat jellegének megfelelő;
 • félelemérzetet kelt;
 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek-és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be;
 • indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 • az Állati-Fincsi.hu megítélése szerint árthat az Állati-Fincsi.hu -nak, üzleti partnereinek vagy szolgáltatásai felhasználóinak.

Továbbá a hirdetésben nem szerepelhet:

 • olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő;
 • fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása;
 • politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;
 • a gyógyszertárból kizárólag orvosi vényre kiadható vagy kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti felhasználásra engedélyezett, valamint kizárólag orvosi rendelők, gondozóintézetek által beszerezhető gyógyszerek reklámozása, kivéve, ha az gyógyszerismertetésnek minősül;
 • minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, melyet hatályos jogszabály tilt.

A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért kizárólagosan a hirdető felelős.

Az Állati-Fincsi.hu jogában áll, de nem tartozik felelősségi körébe, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket törölje.

Az üzemeltető a fenti szabályozást bármikor, előzetes vagy utólagos értesítés nélkül megváltoztathatja, esetleg meg is szüntetheti.


Az Állati-Fincsi.hu nem vállal felelősséget:

 • az oldalakon elhelyezett információkért, azok helyességéért vagy valóság tartalmáért
 • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – bármely okból, bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;
 • a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
 • felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

Az Állati-Fincsi.hu szolgáltatásait a hirdető a saját felelősségére használja.

 

Az Állati-Fincsi.hu arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.

Az Állati-Fincsi.hu fenntartja magának a jogot a Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.